dtone-2

D’Tone 20 sachets

RM135.00

D’Tone 有效提高新陈代谢,讯速加快体内脂肪的燃烧量

一包可帮助消耗 1000 – 1100 卡路里~

  • 减少动脉硬化症
  • 防止胆固醇吸收
  • 可以减少膳食中淀粉的消化的吸收
  • 减少高血压
  • 减底食欲
  • 促进体内脂肪的燃烧
  • 有效代谢脂肪

库存 7 件 (在缺货可售时仍然可用)

Chat with us now! 在线询问
  • 马来西亚林吉特 (RM) - MYR

SKU: D'Tone 分类: , , , 标签: , ,